Η σειρά προϊόντων συνδεσμολογίας 1clickconnector αποτελείται από ταχυσυνδέσμους με διεθνή πιστοποίηση (Διεθνής πατέντα Αρ:PCT/GR2013/00022) ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς με καινοτόμα και κατοχυρωμένα προϊόντα επεκτείνοντας την εφαρμογή των συνδέσμων στον ευρύτερο κλάδο της κατασκευής.

Ήδη από το 2016 έχει κατατεθεί νέα αίτηση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το νέο ταχυσύνδεσμο επιφανειών οριζόντιας και κάθετης τοποθέτησης, ο οποίος πλέον εισάγει νέες εφαρμογές στην οικογένεια ταχυσυνδέσμων 1clickconnector.