Η σειρά ταχυσυνδέσμων 1clickconnector με τη συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας έχει διενεργήσει τις αναγκαίες δοκιμές και διαρκείς ελέγχους αντοχής με αποτέλεσμα να έχει διασφαλίσει την ανθεκτικότητα και την ποιότητα των προϊόντων της, δημιουργώντας αισθητή διαφορά σε σχέση με τις λύσεις του ανταγωνισμού.

Με την απόκτηση πιστοποίησης από το ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., το Ελληνικό πολυκλαδικό πολύ-τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων η 1clickconnector συνεχίζει την διαρκή προσπάθειά της για αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στο χώρο της συνδεσμολογίας.

 

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του συνδέσμου κρεβατιών εγγυάται την ανθεκτική και ισχυρή σύνδεση και αποσύνδεση ξύλινων κρεβατιών.

Αποτελεί μία διεθνώς κατοχυρωμένη πατέντα (Αρ:PCT/GR2013/00022) ενώ έχει λάβει  πιστοποίηση (Certificate of Comformity) από το ΕΒΕΤΑΜ (το Ελληνικό πολυκλαδικό πολύ-τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων).

Συμπληρωματικά, σε δοκιμές και ελέγχους αντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ο ταχυσύνδεσμος κρεβατιών  αναδείχθηκε 1ος μεταξύ των υπόλοιπων συνδέσμων κρεβατιών του εμπορίου.