Η Evenplast έχει ιδρυθεί με ύψιστη αγάπη και φροντίδα. Τα κορυφαία και εξαιρετικά λειτουργικά εξαρτήματα επίπλων, μπορούν να αγορασθούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Evenplast ή μέσω εξουσιοδοτημένων πωλητών. Ζημίες από ατυχήματα με υπαιτιότητα του χρήστη, θαμπώματα και φυσιολογικές φθορές και αμυχές λόγω χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές, αυτόχειρες προσπάθειες επιδιόρθωσης ή χρήση ασύμφωνη με τις οδηγίες φροντίδας του προϊόντος από την Evenplast, θα ακυρώσουν την εγγύηση.

Όλα τα προϊόντα της Evenplast έρχονται με πενταετή (5) εγγύηση. Αυτή η εγγύηση, καθώς και η διάρκειά της, ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή σημειώνεται από το σχετικό παραστατικό αγοράς. Εάν το προϊόν παρουσιάσει πρόβλημα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, καλείστε να το επιστρέψετε άμεσα στην διεύθυνση αποστολέα, συμπεριλαμβάνοντας το παραστατικό αλλά και σημείωμα με τα προβλήματα του προϊόντος. Εάν το προϊόν παρουσιάσει πρόβλημα έπειτα από τη χρονική διάρκεια των 30 ημερών, πρέπει να υποβληθεί αξίωση για εγγύηση, που θα εμπεριέχει και το παραστατικό αγοράς.

Όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται για επιδιόρθωση στην Evenplast θα πρέπει να έχουν συσκευασθεί προσεκτικά, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες και φθορές κατά τη μεταφορά. Η αντικατάσταση του προϊόντος δεν θα επεκτείνει ή θα ανανεώσει την διάρκεια της εγγύησης. Παρακρατούμενα εξαρτήματα ή μέρη, σε περίπτωση που γίνει αντικατάσταση προϊόντος, θα αποτελέσουν στο εξής ιδιοκτησία της Evenplast LTD. Η αντικατάσταση προϊόντος εντός της προαναφερθείσας εγγύησης σας παρέχει επιπλέον οφέλη που δεν επηρεάζουν τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτές. Παρακαλούμε σημειώστε πως δεν επιστρέφουμε τα έξοδα μεταφοράς.

 

Τι καλύπτεται

Η αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον επιβεβαιωθεί ή επικυρωθεί, σύμφωνα με την Evenplast Ltd, πως η βλάβη έχει σημειωθεί λόγω ελαττωματικών υλικών ή εργασίας. Εάν το προϊόν ή μέρος αυτού δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή δεν παράγεται πλέον, το προϊόν θα αντικατασταθεί με μια λειτουργική ή/και ισότιμη για εσάς λύση.

 

Τι δεν καλύπτεται

Ζημίες από ατυχήματα με υπαιτιότητα του χρήστη, βλάβες που προκλήθηκαν από: κακή χρήση, ανώμαλες περιβαλλοντικές καταστάσεις, υπερφόρτωση, απουσία/έλλειψη απαιτούμενης συντήρησης, απρόσεκτη χρήση ή μεταχείριση. Η λειτουργία του προϊόντος για οποιαδήποτε άλλη εκτός του φυσιολογικού χρήση. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις του προϊόντος. Ελαττώματα που έχουν προκληθεί από χρήση εξαρτημάτων ή μερών που δεν έχουν εγκριθεί από την Evenplast. Αξιώσεις, εκτός από το δικαίωμα διόρθωσης βλαβών του προϊόντος, όπως καλύπτεται από τους παρόντες όρους. Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος.

 

Για αξιώσεις εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο INFO@EVENPLAST.GR ή καλέστε την γραμμή βοήθειας της Evenplast στο +357 24727178. Θα χρειαστεί να καταθέσετε μαζί και σχετικό πιστοποιητικό αγοράς σε μορφή παραστατικού.